Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünlerYapısal Özellikler 

Faz ve sokak aydınlatma iletkenleri : Faz iletkenleri 16 mm2 som veya 16…120 mm2, yuvarlak , örgülü ve sıkıştırılmış alüminyum olup ( ≥90 N/mm2 ) ve IEC 228 uygundur. 
Sokak aydınlatması iletkenleri 16 mm2 , yuvarlak, som alüminyum ( 90 N/mm2) olup ve IEC 228 uygundur. 

Nötr askı teli : Tropikal bölgelerde kablolar üstünde buz yükü gibi ek yüklemeler olmadığı kabul nedlir ve n ötr-askı teli kesiti mekanik ve elektriksel şartlara göre tesbit edilir ve faz iletkenleri kesitinden daha düşük kesitli olabilir. 
Yedi adet telden örgülü sıkıştırılarak yuvarlak şekillendirilmiş alüminyum alaşım iletken. IEC 208 ( 294 N/mm2 ) 

Yalıtkan : Ekstrüzyon yolu ile kaplanmış, dış etkenlere dayanıklı, özel siyah yüksek yoğunluklu polietilen 
( HDPE ).IEC 538, 540, ASTM D 1693-70 

Yapı : Yalıtılmış bir, iki veya üç adet alüminyum faz ve istek üzerine ilave edilmiş bir veya iki sokak aydınlatma iletkenlerinin, kablonun tüm ağırlık ve mekanik yükünü taşıyan, yalıtılmış nötr askı teli etrafına bükülerek sarılması 

Faz Damarları Ayırımı : Faz iletkenleri tüm kablo boyunca, kesintisiz, dayanıklı, iki,üç veya dört tırnaklı. Sokak aydınlatması damarları tek faz iletkeni tırnaksız . 
Yalıtlmış askı teli : kablo boyunca tek tırnak. 

Markalama : İki tırnaklı faz iletkeninin yalıtkanı üzerinde, üretici firma adı, kablo adı, kesiti, işletme gerilimi, ve üretim yılı kabartma veya oyularak yazılır 

Standardlar : Türk Standardı TS 11654 - Türk Standard TS HD 621 S1 - Fin Standardı SFS 2200 

APEK –T Kablolar, müşteri dağıtım şebekesinin ihtiyacına göre aşağıdaki değerler kullanılarak tertip edilir ve üretilebilir. İdeal sayılabilecek 500’den fazla kablo yapı şekli gerçekleştirilebilir. 

APEK – T Kabloları Akım Taşıma Kapasiteleri

APEK – T Fiziksel ve Elektriksel değerler

Y/I yalıtılmış 

(*) İlgili Standarttaki tüm kesitler sipariş üzerine üretilebilir.