Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler1910 yılında İngiltere’de Ealing ilinde başlayan ilk alüminyum iletkenli yer altı güç kablosu kullanımın üzerinden yaklaşık bir asır bir süre geçmiş bulunmaktadır.

1970 yılından itibaren kullanıcıların, üreticilerin tesiscilerin uyarılarını dikkate alması ve standardlara uygun malzemeler kullanması sonucu, problemleri çözmüş ve kullanımda büyük artışlar izlenmiştir.

Mesela Finlandiya’nın SLY STATISTICS 1988 yayınında 1976 ile 1987 yılları arasında 12 yıllık bir süre için alçak gerilimli tesis edilmiş bakır ve alüminyum iletkenli kablo uzunlukları verilmekte ve 1976 yılında tüm alçak gerilim şebekesinin % 62’si bakır ve % 38’i alüminyum iletkenli iken, 12 yıl sonra % 61’i alüminyum ve % 39’u bakır iletkenli olmuştur. 

Alüminyum iletkenli 0,6/1 kV luk alüminyum iletkenli güç kabloları 1974 yılından itibaren Türkiyede üretilmeye ve kullanılmaya başlamıştır. Bugün ülkemizde, bakır kablo üreten pek çok fabrika ,ALVİNİL veya benzer adlar altında alüminyum iletkenli yer altı kablosu üretmektedir. 

Ülkemizde Alüminyum İletkenli 0,6/1 kV güç kabloları deterjan, lastik, döküm, turizm gibi pek çok değişik, büyük ve güçlü, 1000’den fazla sanayi tesisinde başarı ile kullanılmıştır. 

1 kg bakır iletkenin elektriksel eşdeğeri 0,5 kgalüminyum olduğu gerçeği, her iki ham maddede ithal edilmesi nedeniyle, alüminyum kullanmakla dolaylı olarak ÜLKE EKONOMİSİNE DÖVİZ VE YATIRIMCIYA TL olarak iki yönlü faydanın sağlandığı görülmektedir. 

The Europeen Wire and Cable Industries adlı dergiden alınan istatistikler, Avrupanın en gelişmiş ülkelerinden Fransa, Finlandiya,Danimarka,Norveç,İsveç, İspanya Portekiz ve hatta Yunanistanda kullanılan alçak gerilim güç kablolu tesislerin % 80’i alüminyum iletkenli güç kabloları ile gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmektedir. 

Örnek alınan yukarıdaki tabloda piyasanın önemli firmalarından 12 Ekim 2010 tarihi itibariyle geçerli olan fiyat listesinden istifade edilerek bakır iletkenli 0,6/1 kV yer alı kablosu yerine aynı elektriksel şartları gerçekleştirecek eşdeğeri olan daha büyük kesitli alüminyum iletkenli yer altı kablosu kullanılması halinde reel olarak % 65 -75 ekonomi sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.

Bu sağlanan ekonominin, ancak alüminyum için geliştirlmiş, Standartlara uygun ek malzemeleri kullanmakla ve ek tekniği uygulamakla gerçekleşeceği unutulmamalıdır. 

BAKIR için geliştirilmiş EK MALZEMELERİ ALÜMİNYUM için KULLANILAMAZ.