Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler


ALVİNAL XK 0,6/1 kV NA2XCY 3 Damarlı PVC Kılıflı ½ Eş Merkezli Bakır İletkenli ve XLPE Yalıtkanlı

(*) - Toprak sıcaklığı : + 20 oC
- Termik toprak direnci : 1,00 Km/W
- Kablo döşenme derinliği : 70 cm