Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler


ALVİNAL-V NAYY 3 ½ Damarlı PVC Kılıflı, Yassı Çelik Tel Zırhlı, PVC Yalıtkanlı, Alüminyum İletkenli Kablolar

(*) - Toprak sıcaklığı : + 20 oC
- Termik toprak direnci : 1,00 Km/W
- Kablo döşenme derinliği : 70 cm