Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler


ALVİNAL-V 0,6/1 kV NAYY 4 Damarlı PVC Yalıtkanlı Alüminyum İletkenli PVC Kılıflı Kablolar

(*) - Toprak sıcaklığı : + 20 oC
- Termik toprak direnci : 1,00 Km/W
- Kablo döşenme derinliği : 70 cm