Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler


ALVİNAL KV 0,6/1 kV NAYCY 3 Damarlı PVC Kılıflı ve PVC Yalıtkanlı Alüminyum İletkenli ve ½ Eş Merkezli Bakır İletkenli Kablolar

(*) - Toprak sıcaklığı : + 20 oC
- Termik toprak direnci : 1,00 Km/W
- Kablo döşenme derinliği : 70 cm