Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünler

AER Kablolar Hakkında

1950 yıllarında elektrik dağıtımında taleplerin artması, Finlandiyada, daha güvenli , daha az yer işgal eden, çevreye uyumlu bir alçak gerilim (AG) hava hattı kablosuna ihtiyaç gösterdi. Bilhassa yerleşim alanlarında, yer altı kablosu özelliklerini hava hattına dönüştürebilecek bir çözüm arandı. 

Çelik tellerin taşıdığı alüminyum iletkenlerin yalıtkanları zedelemesinin meydana getirdiği kısa devreler sonucu alaşım alüminyumdan hem askı teli hem de nötr görevi gören çıplak askı teli üzerine, yalıtılmış faz iletkenlerinin sarılması ile askı telli, demet biçimli,yalıtmış askı telli AER kablolar oluşturuldu. 

Kabloların yapısı, mekanik ve elektrik özellikleri 1967 yılında yayınlanan SFS 2200 Fin Standardı ile belirlendi. Ülkemizde, AER kablolar için SFS 2200 ün aynı olan TS 11564 standardı kullanılmaktadır Piyasamızda bir çok kablo üreticisi piyasada ALPEK olarak anılan AER kablolarını muhtelif adlar altında aynı Standarda uygun olarak üretmektedir. 

Ayrıca iklim şartları dikkate alınarak, tropikal iklim şartlarına dayanıklı özel siyah HDPE yalıtkanlı AER - T ve özel siyah XLPE yalıtkanlı AER - XT nötr-askı teli çıplak veya yalıtılmış olarak üretilmektedir. 

AER kablolarının avantajlarının kullanılarak anlaşılması sonucu pek çok ülkede aynı amaçla, dört yalıtılmış iletkenin mekanik yükü taşıdığı kablolarda kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca her ülke kendi Standardları doğrultusunda, değişik kesitte, faz işaretli ve çeşitlemeli iletken ve nötr askı telli ile yalıtılmış alüminyum iletkenli 0,6/1 kV AER dağıtım hava kabloları üretmekte ve kullanmaktadır. 

AER kablolu sistemin faydalarını kısaca: 

• GÜVENİRLİK
Şehir ve özellikle kırsal ve ağaçlık alanda, yol atlamalarında kullanılmakta, fırtınalı havalarda arızalarda çıplak iletkenli hatlara göre çok daha güvenli sonuçlar vermektedir. 

• EMNİYET
Yalıtılmış iletkenli olması kişilerin dikkatsizce dokunmaları sonucu olabilecek ölümcül kazaları önlemesi, nötr iletkeninin çıplak olması sonucu yanlışlıkla gerilim olan iletkenlerle karıştırılmasını önler 

• EKONOMİ
Çıplak iletkenli hatlara göre direk boylarının kısalması, montaj kolaylığı, bakım masrafları, daha düşük gerilim düşümü ve kayıpların azalması, kaçak akım kullanılması önlemesi olarak özetlenebilir.