Ürünler

Dogan Elektrik bünyesindeki tüm ürünlerYapısal Özellikler
Faz ve sokak aydınlatma iletkenleri : Faz iletkenleri 16 mm2 , 25…120 mm2, yuvarlak, örgülü ve sıkıştırılmış alüminyum olup ( ≥90 N/mm2 ) ve IEC 228 uygundur.
Sokak aydınlatması iletkenleri 16 mm2 , yuvarlak, som alüminyum ( 90 N/mm2) olup ve IEC 228 uygundur. 

Nötr askı teli: Faz iletkenlerinin bir üst kesitinde, yuvarlak, örgülü, sıkıştırılmış alüminyum alaşım, IEC 208 ( 294 N/mm2 ). 
Yalıtkan : Müşteri isteğine göre ekstrüzyon yolu ile kaplanmış, TS 11654 ve SFS 2200 şartlarına uygun, dış etkenlere dayanıklı, özel siyah düşük yoğunluklu (LDE) veya yüksek yoğunluklu (HDPE) ) 
Yapı : Yalıtılmış bir, iki veya üç adet alüminyum faz ve istek üzerine ilave edilmiş bir veya iki sokak aydınlatma iletkenlerinin, kablonun tüm ağırlık ve mekanik yükünü taşıyan, çıplak nötr askı teli etrafına bükülerek sarılması 
Faz Damarları Ayırımı : Faz iletkenleri tüm kablo boyunca, kesintisiz, dayanıklı, iki,üç veya dört tırnaklı. Sokak aydınlatması damarları tek faz iletkeni tırnaksız ve diğeri tek tırnaklı 
Markalama : İki tırnaklı faz iletkeninin yalıtkanı üzerinde, üretici firma adı, kablo adı, kesiti, işletme gerilimi, TSE garanti işareti, standard no.su ve üretim yılı kabartma veya oyularak yazılır 
Standardlar : Türk Standardı TS 11654 - Turk Standard TS HD 621 S1 - Fin Standardı SFS 2200 

APEK LDPE ve HDPE için Fiziksel Değerler

APEK LDPE için Elektriksel Değerler

(*) Sokak aydınlatması fazı.
Not: Faz yalıtımı yüksek yoğunluklu polietilen HDPE olursa akım değerleri % 10 arttıtılabilir.